::: FORUM Fundacji Serce Dziecka ::: Strona Główna ::: FORUM Fundacji Serce Dziecka :::
Działającej na rzecz dzieci z wadami i chorobami serca
  •  Regulamin   •   Szukaj  •   Użytkownicy  •   Grupy  •   Kalendarz  •  Rejestracja  •   Zaloguj  •   Album  • 

 Ogłoszenie 
przekaż swój 1% Fundacji Serce Dziecka

Poprzedni temat :: Następny temat
Relacja z konferencji
Autor Wiadomość
SerceDziecka 

Posty: 405
Skąd: Polska
Wysłany: 8 Październik 2010, 11:42   Relacja z konferencji

W piątek i sobotę 1-2 października 2010 r. odbyła się konferencja "Serce Dziecka - 20 lat diagnostyki i leczenia wad serca ".
Przygotowanie konferencji to największe, jak dotąd, przedsięwzięcie Fundacji Serce Dziecka, która była współorganizatorem tej konferencji wraz z Ośrodkiem Kardiologiczno Kardiochirurgicznym Instytutu CZMP w Łodzi.
Konferencja składała się 3 bloków: - medycznego, jubileuszowego i warsztatów dla rodziców.
Honorowy patronat nad konferencją objęli Ministerstwo Zdrowia i Marszałek Województwa Łódzkiego.
Konferencja odbywała się w Auli Głównej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Drogę do Auli wskazywał roll-up informacyjny i licznie rozstawione stoiska sponsorów konferencji.
Wszyscy goście byli witani w punkcie recepcyjnym przez przedstawicieli Fundacji oraz lekarki z oddziału kardiologii. Uczestnicy konferencji otrzymywali bardzo profesjonalnie przygotowane materiały: teczkę konferencji zawierającą
program konferencji z informacjami o patronatach honorowych, sponsorach i patronatach medialnych, informacje o klinikach kardiologii, kardiochirurgii i diagnostyki prenatalnej ICZMP, informacje o Fundacji, ulotki Fundacji, ulotki sponsorów. Do teczek były dołączane firmowe bloki do pisania Fundacji i długopisy z logo Fundacji.

Blok medyczny
Konferencję rozpoczęło przywitanie przybyłych gości dokonane z ramienia ICZMP przez Pana Profesora Andrzeja Sysę, a z ramienia Fundacji przez Beatę Kuleszę.
Część merytoryczną rozpoczęły prezentacje Pani Profesor Wandy Kawalec – „Polska kardiologia wczoraj i dziś”, oraz Pana Profesora Bohdana Maruszewskiego – „Polska kardiochirurgia wczoraj i dziś”.
Honorowymi gośćmi byli wybitni lekarze Prof. John Hess z German Heart Center w Monachium, który wygłosił wykład na temat wszczepiania sztucznej zastawki „Melody” oraz Prof. Thomas Kohl z Centrum Chirurgii Płodowej i Małoinwazyjnej Terapii Uniwersytetu w Bonn, który wystąpił ze wykładem o możliwościach kardiologicznych interwencji u dziecka w czasie ciąży, oraz docent Grażyna Brzezińska – Rajszyc, która omówiła miejsce leczenia hybrydowego w wadach wrodzonych serca u dzieci.

W czasie Sesji plakatowej – „Dwadzieścia lat kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej w Polsce - wymiana doświadczeń między Ośrodkami”, 16 placówek kardiologii, kardiochirurgii i diagnostyki prenatalnej w Polsce przedstawiło swoje osiągnięcia. Plakaty rozwieszone były przed wejściem do Auli, a prelegenci przedstawiali podsumowanie plakatów wspomagając się prezentacjami.
Sesje plakatową rozpoczęła i zakończyła prezentacja naszej Fundacji pt. „Posłuchaj moje serce wciąż bije”, w trakcie której została przedstawiona krótka historia powstania i rozwoju Fundacji, nasze działania i krótki filmik prezentujący nasze dotychczasowe osiągnięcia.
Prezentacje przedstawione w trakcie sesji plakatowej:
• Posłuchaj moje serce wciąż bije - Beata Kulesza, Katarzyna Parafianowicz - Fundacja Serce Dziecka
• Wczoraj i dziś Kardiochirurgii Dziecięcej w Gdańsku - Prof.. Jan Ereciński z zespołem
• Hybrydowe leczenie dzieci – doświadczenia własne - Dr Ireneusz Haponiuk
• Kardiologia Dziecięca w Katowicach - Prof. Lesław Szydłowski
• Kardiochirurgia Dziecięca na Śląsku - Dr Jacek Pająk
• Klinika Kardiologii Dziecięcej PA Instytutu Pediatrii CMUJ – ostatnie 20 lat.
• Jakie osiągnięcia, jakie porażki, co przyniesie przyszłość? - Prof. Andrzej Rudziński
• Akcent z kardiochirurgii dziecięcej Krakowskiej albo rzecz o wyższości godów porcelanowych nad godami perłowymi - Prof. Janusz Skalski
• Klinika Kardiologii i Reumatologii dziecięcej i II Katedra Pediatrii UM w Łodzi - prezentacja Kliniki - Prof. Jerzy Stańczyk z zespołem
• Zastosowanie pierścieni biodegradowalnych Kalangosa w leczeniu wad zastawek przedsionkowo-komorowych - Prof. Michał Wojtalik
• Dorośli z wadą wrodzoną serca – skala problemu - Doc. Olga Trojnarska
• Kardiologia dziecięca w Poznaniu u progu XXI wieku - Prof. Aldona Siwińska
• 20 lat Kardiologii dziecięcej w Klinice IP CZD - Prof. Wanda Kawalec z zespołem
• Działalność Kliniki Kardiologii Wieku dziecięcego i Pediatrii Ogólnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Prof. Bożena Werner
• Kardiologia prenatalna w Warszawie, co nowego w ciągu 20 lat - Doc. Joanna Dangel
• Wczoraj i dziś Oddziału Kardiologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu - Dr Hanna Pikulska
• MPI w ocenie funkcji serca po korekcji zespołu Fallota - Dr Elżbieta Kukawczyńska
• Przezskórne zamknięcie ASD, PDA, PFO doświadczenia własne, nowe możliwości - Prof. Jacek Białkowski
Blok medyczny został przygotowany przez Ośrodek kardiologiczny i kardiochirurgiczny ICZMP w Łodzi. Goście Honorowi - Prof. John Hess i Prof. Thomas Kohl przyjechali na zaproszenie Fundacji.
Wszyscy speakerzy, zarówno sesji medycznej, jak i pozostałych – Jubileuszowej i warsztatów dla rodziców oraz goście honorowi dostawali w podziękowaniu od Fundacji ślicznego, czerwonego, porcelanowego ptaszka w kształcie serca z tabliczką z nazwą konferencji oraz Fundacyjną „Kostkę – kalendarz 2011” z karteczkami do notowania.

Sesja Jubileuszowa
Była poświęcona obchodom 20 lecia ośrodka kardiologicznego i kardiochirurgicznego w ICZMP w Łodzi. Na wstępie Profesor Andrzej Sysa przywitał licznie przybyłych gości, przedstawicieli rządu, władz województwa Łódzkiego, miasta Łodzi, władz szpitala. Uroczystość zaszczycił również biskup Łódzki Adam Lepa.
Po przywitaniu ustawiła się długa kolejka składających życzenia. Kierujący klinikami otrzymali wiele ciepłych słów i pięknych upominków.
W imieniu Fundacji i reprezentowanych przez nią rodziców gratulacje składała Kasia Parafianowicz.
Na ręce kierujących – profesorów Andrzeja Sysy, Jacka Molla, Jadwigi Moll i Marii Respondek-Liberskiej zostały złożone przepiękne grawerowane dyplomy gratulacyjne. Również na ręce pielęgniarek oddziałowych zostały przekazane takie dyplomy z życzeniami i podziękowaniami dla całych zespołów medycznych, pielęgniarskich i salowych oddziałów kardiologii, kardiochirurgii, intensywnej opieki kardiochirurgicznej i anestezjologicznej oraz diagnostyki prenatalnej.
Z okazji Jubileuszu ośrodka Łódzkiego zostały przedstawione w szerszym aspekcie osiągnięcia tego ośrodka – kardiologii interwencyjnej przez Profesora Andrzeja Sysę, kardiologii przez Profesor Jadwigę Moll, kardiochirurgii przez Profesora Jacka Molla i diagnostyki prenatalnej przez Profesor Marię Respondek Liberską.

Bardzo uroczystym momentem w czasie tej sesji było odczytanie przez Profesora Jacka Molla AKTU EREKCYJNEGO pod rozbudowę i modernizację kliniki kardiochirurgii ICZMP. Po odczytaniu nastąpiło jego podpisanie przez Biskupa Adama Lepę, Ojca Kamilianina Marka Mańkę, Minister Zdrowia – Panią Ewę Kopacz, Marszałka Województwa Łódzkiego - Pana Włodzimierza Fisiaka, Prezydenta Miasta Łódź – Pana Tomasza Sadzyńskiego, Dyrektora Instytutu CZMP – Pana Prof. Przemysława Oszukowskiego, Kierownika Kliniki Kardiochirurgii – Pana Prof. Jacka Molla, Kierownika Kliniki Kardiologii – Pana Prof. Andrzeja Sysę, Zastępcę Kierownika Kliniki Kardiologii – Panią Prof. Jadwigę Moll, Prezesa Klubu Kardiochirurgów - Pana Prof. Bohdana Maruszewskiego oraz z ramienia Fundacji przez Beatę Kuleszę i Katarzynę Parafianowicz.
Ceremonię wmurowania kamienia węgielnego zakończył Biskup Adam Lepa dokonując uroczystego poświęcenie aktu erekcyjnego.
Uroczystym podsumowaniem Jubileuszu była wieczorna kolacja w Hotelu Ambasador. Wspólna integracja przy lampce szampana i torcie jubileuszowym pozwoliła na zacieśnienie więzi pomiędzy zaproszonymi gośćmi , lekarzami i personelem medycznym ICZMP oraz rodzicami.
Zabawa była szampańska i w trakcie jej trwania posłyszeliśmy wiele bardzo ciepłych słów, zarówno odnośnie działalności Fundacji, jak i przygotowania oraz przeprowadzenia konferencji.
Wielu kierujących ośrodkami rozmawiało z nami o chęci pogłębienia współpracy i nawiązania bliższych kontaktów oraz realizacji wspólnych projektów w przyszłości.

Warsztaty dla rodziców
Warsztaty dla rodziców dzieci z wadami serca i Guchów (dorośli z wadami serca) rozpoczęła Pani Profesor Jadwiga Moll, która podkreśliła udział Fundacji w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konferencji oraz znaczenie współpracy z Fundacją w rozbudowie i bieżącej pracy kliniki. Pani Profesor również bardzo ciepło przywitała rodziców i Guchów i zachęciła do udziału w warsztatach.
Sobotnią sesję rozpoczął wykład Doc. Joanny Dangel – „Znaczenie diagnozy prenatalnej dla rodziców dziecka z wadą serca” - wyniki badania ankietowego z 2009 roku, przeprowadzonego przy dużym wsparciu ze strony naszej Fundacji. Drugi temat poruszony przez Doc. Dangel to – „Jak zmieniły się wyniki leczenia dzieci z Zespołem Niedorozwoju Lewego Serca w ciągu 15 lat na podstawie doświadczeń Referencyjnego Ośrodka Kardiologii Prenatalnej z Warszawy”.
Sobota była dniem zdecydowanie mniej formalnym i po każdym wystąpieniu był czas na pytania i dyskusję. Kolejne wystąpienie to „Rehabilitacja po operacjach wad serca”, przygotowane przez Katarzynę Dangel, studentkę rehabilitacji na AWF, na podstawie ankiet przygotowanych przy współpracy z nami i przeprowadzonych wśród rodziców zrzeszonych w Fundacji. Ankiety zostaną również przeprowadzone we wszystkich ośrodkach leczących wady serca u dzieci co pozwoli nie tylko na zwiększenie bazy odpowiedzi ale również na analizę aktywności i wydolności fizycznej dzieci związanych z Fundacją i tych, które do nas jeszcze nie trafiły. Liczymy, że nasze działania związane z programem CORDIADA mobilizują dzieci do większej aktywności i pokazują rodzicom, że dziecko z wadą serca może być aktywne z pozytywnym skutkiem dla zdrowia.
Następnym punktem był warsztat praktyczny – „Praca z ciałem - powrót do fizyczno-emocjonalnej równowagi” poprowadzony przez Katarzynę Hajdugę. Można było zaobserwować wielkie zdziwienie wśród niektórych słuchaczy odkryciem powodów różnych zachowań naszych dzieci. Zrozumienie tego jest podstawą do skutecznej pracy z dzieckiem, przezwyciężenia jego lęków i nawiązania zaufania i pozytywnych więzi emocjonalnych.
Z bardzo dużym zainteresowaniem spotkał się wykład Dr Anny Mazurek – „Badania diagnostyczne u dzieci z wadami serca”. Pani doktor odpowiedziała na szereg pytań i udzieliła słuchaczom wielu praktycznych porad – np. jak rozmawiać z lekarzem, jakie badania są konieczne – wskazane w poszczególnych wadach, z jaką częstotliwością.
Po gorącej dyskusji o badaniach diagnostycznych przeszliśmy do kolejnego punktu - „Rodzina dziecka z wadą serca funkcjonowanie i system wsparcia” – przygotowanego przez Olgę Jakuć, absolwentkę pedagogiki, na podstawie napisanej przez nią pracy magisterskiej. Do przerwy obiadowej udało nam się wysłuchać jeszcze prezentacji Pani Małgorzaty Brzezińskiej z firmy Roche, producenta aparatów do INR, które Fundacja ma do wypożyczania. Pierwotnie program miał się zakończyć do obiadu, jednak dyskusje po prezentacjach były tak ciekawe, że wszyscy zgodzili się, że lepiej porozmawiać i zostać dłużej. I tak po obiedzie Katarzyna Jesionkowska miała prezentację „Dieta zdrowa dla serca”. I może dobrze, że po obiedzie a nie przed bo nikt się nie musiał zastanawiać czy to co je jest zdrowe czy nie.
Ostatnim punktem była niezmiernie ciekawa dyskusja panelowa moderowana przez Kasię Jesionkowską – „Jak się żyje z wadą serca - doświadczenia dorosłych z wadami serca”. Dyskusja była ciekawa nie tylko dla naszych Guchów, ale również dla rodziców dzieci z wadami serce – bo dowiadywaliśmy się co dzieci mogą myśleć i jak postrzegają swoją chorobę, jak przyjmuje to otoczenie oraz jakie odczucia mają osoby z wadą serca.
Na sobotniej sesji oprócz rodziców i Guchów były z nami pielęgniarki z kardiologii i kardiochirurgii. Było nam z tego powodu bardzo miło i dowiedzieliśmy się również wiele ciekawych rzeczy o ich doświadczeniach w relacjach z rodzicami.


Dziękujemy bardzo wszystkim uczestnikom konferencji. Było nam ogromnie miło gościć tak wspaniałe grono przybyłych na konferencji. Już dziś myślimy o kolejnym kongresie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w przygotowaniach.
_________________
Fundacja Serce Dziecka
im. Diny Radziwiłłowej
KRS 000266644
 
SerceDziecka 

Posty: 405
Skąd: Polska
Wysłany: 11 Październik 2010, 12:23   

Materiały z Konferencji - warsztaty dla rodziców są już umieszczone na naszej stronie
_________________
Fundacja Serce Dziecka
im. Diny Radziwiłłowej
KRS 000266644
 
alrada 


Posty: 5161
Skąd: woj.śląskie
Wysłany: 13 Październik 2010, 06:52   

własnie oglądałam, bo od strony zaczynam :)
_________________
Ola
wierzę, że Bóg zawsze uczyni drogę tam, gdzie jej nie ma.
To forum wspiera i pomaga zrozumieć.
 
tasiunia2 


Posty: 1749
Skąd: Wielkopolska
Wysłany: 13 Październik 2010, 10:17   

Super :D Nie mogłam być na konferencji więc przynajmniej sobie poczytam. Dziekuję.
_________________
Kasia, mama Agatki i Szymonka (DILV, hipopl.RV, TGA, VSD, PA)
 
 
jukilop 


Posty: 4081
Skąd: Poznań
Wysłany: 13 Październik 2010, 23:11   

Gratulacje :)
_________________
Magdalena
mama Marcina 1990 ( po ablacji i zamknięciu ubytku parasolką ZABRZE 2006 )

Film nt. ablacji u dzieci i młodzieży:
cz.1
http://www.youtube.com/wa...&vq=medium#t=14
cz.2
http://www.youtube.com/wa...&vq=medium#t=14
 
pola 

Posty: 1495
Skąd: warmińsko-mazurskie
Wysłany: 15 Październik 2010, 23:30   

o kurcze kto ma zdjecie mojego serduszka w 1;16 min relacji z konferencji??poprosze na meila pola785@wp.pl
_________________
Ola i Łukasz rodzice Oliwki 9 lat i Huberta (28.11.2008)zastawkowe zwężenie aorty z niedomykalnością
Ostatnio zmieniony przez pola 17 Październik 2010, 11:09, w całości zmieniany 1 raz  
 
betka84 

Posty: 1161
Skąd: Kętrzyn
Wysłany: 17 Październik 2010, 07:39   

Wiem,że mówili o mojej Gabie bez mojej wiedzy... Nie znając żadnych faktów ode mnie.Nasza kardiolog była zaszokowana.Rzekomo miałam echo płodu robione... pierwsze słysze... Uważam że tak się nie robi.Powinni chociaż zapytać mnie o zgodę.Moje dziecko nie jest królikiem doświadczalnym którego przedstawia się na konferencjach.
_________________
Apel Gabrysi o pomoc
Beata mama Gabrysi ur.15.09.2009r CAVSD,skrajny ToF,niedowład lewostronny po udarze niedokrwiennym,niedoczynność tarczycy,zespół Downa,nadkrzepliwość krwi.
Bartuś - zdrowy ur.14.11.2011r
 
 
Buba La Vie 


Posty: 980
Skąd: Jakubów - Głogów
Wysłany: 17 Październik 2010, 12:25   

Tez mnie to dziwi - o naszym Roszku też mówili, ale ja wyraziłam na to zgodę - Prof.Respondek-Liberska mnie o to poprosiła. No i Roszek był badany w ICZMP prenatalnie.
Beatko, dałąm namiary na Ciebie Pani Profesor - myślałam, że się z Tobą skontaktowała.
_________________
Magda - mama Roszka Groszka (CAVC, TOF, zd, po zespoleniu BT 10.09.2009 i pełnej korekcie 02.08.2013 ICZMP Łódź) i zdrowego Bazylka

"Nie bójcie się żyć dla Miłości, dla TEJ Miłości warto żyć.."

Nasz blog:
http://endorfinki.com
 
majka 

Posty: 78
Skąd: Gdansk
Wysłany: 20 Październik 2010, 11:50   

Czy będą dostępne pełne relacje z poszczególnych wykładów ?
Szczególnie interesuje mnie wypowiedz prof. Erecińskiego z Gdańska -Wczoraj i dziś Kardiochirurgii Dziecięcej w Gdańsku - Prof. Jan Ereciński
_________________
TETRALOGIA FALLOTA- korekcja całkowita 1979r. NY USA
Operacja paliatywna -Zespolenie Blalock-Taussing 1969r. prof. Moll ŁÓDŹ
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum

Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template FISubSilver v 0.3 modified by Nasedo. Done by Forum Wielotematyczne